Applikationer

Applikationer

Stat-X släckmedel är lämplig för många olika utrymmen. Stat-X släcksystemet kan minska brandrisken avsevärd i nedanstående branscher mot en relativt låg investeringskostnad.

Transport

Oftast uppstår brand i ett fordon genom kortslutning och i enstaka fall genom bränsleläckage. Bränder i motorutrymmen av till exempel fordon inom gruvindustrin, lastbilar, touringbussar och stadsbussar går snabbt och säkert att släcka med Stat-X aerosol släckmedel.

Industri

På företag inom industriverksamhet och i kontrollrum finns en brandrisk på grund av elektronisk utrustning. I CNC-maskiner används ofta oljebaserade kylmedel. Tyvärr är dessa sorters olja brännbar och brandfarlig. Stat-X släckmedel släcker snabbt och säkert i industriella utrymmen och har därmed många fördelar jämfört med andra släckmedel.

 Arkiv och Förråd

Brandskador kan vara enorma i utrymmen med material som lätt brinner såsom arkiv och kemiska förråd. Stat-X släckmedel släcker brand i förråd och arkiv snabbt innan den sprider sig. Tack vare att aerosol är en gas, behövs ingen sanering av föremålen.

Energi

Brandskador kan vara enorma i ett elnätverk. Brand orsakad av kortslutning kan ha många orsakar. Kablar, anslutningar, transformatorer och elcentral är exempel. Stat-X släcksystem kan förebygga omfattande brandskador genom att släcka branden i ett tidigt stadie.

 ICT

Ett serverutrymme är en mycket komplex lokal för släcksystem. Företag är ofta beroende av server för att få företaget att fungera utan avbrott. Telecomföretag har ofta nytta av Stat-X släckmedel genom att släcka bränder i ett tidigt stadie i serverutrymmen och strömbrytarlådor.