Stat-X

I nästan 100 länder världen över säljs Stat-X produkter. En lång rad instanser och myndigheter, från Nya Zeeland till Sverige, har godkänt denna aerosolbaserade släckmedel, och den har bland annat testats av Nasa och vid Lunds Universitet. Med goda resultat, ska tilläggas. Under nedanstående länkarna finns mer information. Nedanför dessa länkar kan du läsa en inledande presentation om Stat-X produkterna.

42995732_sApplikationer: Alla slutna utrymmen, oavsett storlek, är lämpliga. Utrymmet behöver inte bara heltät. Datarum, vindkraftverk och fastigheter är några exempel där Stat-X kan installeras. Läs mer.

 

Stat-x-installation[1]Stat-X stationära enheter: Enheterna monteras på väggen och är antingen elektriskt eller termiskt aktiverade. Läs mer.

 

Hand at manholeStat-X släckgranat: First Responder används som en första insats vid brand. Används av räddningstjänst, väktare, receptionspersonal, m.m. Läs mer.  

 

pdt_fse_1[1]Stat-X film och fakta: Många tester i olika utrymmen har filmats. Här har vi samlat faktablad och länkar. Läs mer.

 

Ledande inom Aerosol-släckmedelsprodukter

Stat-X är utvecklad och tillverkad i USA och används med stor framgång över hela världen. Detta system är skapad för att släcka en brand i ett slutet utrymme. Brandskydd i en byggnad eller annat utrymme såsom fordon eller fartyg, kan med fördel uteslutande bestå utav Stat-x släcksystem. Systemet aktiveras termiskt eller elektriskt och innehåller inga trycksatta delar, såsom tryckbehållare, rörledningar eller dysor. Enkelheten i den tekniska uppbyggnaden innebär ett släcksystem av högsta kvalitet där antalet felkällor minimerats och att driftsäkerheten därmed förbättrats avsevärt samtidigt som tillsyn och underhåll förenklats till lägsta möjliga nivå.

Släckförmågan av Stat-x släckmedel är mycket hög. Släckmedlet aerosol tar inte bort syre från utrymmet och är säkert för människa, miljö och inventarierna.

main_Products[1]

Säkerhet människor, maskiner och miljö.

Tester som har utförts av NSA och U.S. Department of Defense visar att Stat-X släckmedel är mycket effektiv som brandskydd för avancerad maskinvara. Vidare visar sig från tester att Stat-X släckmedel inte skadar släckt maskinvara. Sanering av själva släckmedlet aerosol behöver ej göras eftersom det handlar om en gas.

Ventilering

Eftersom de ultra små Stat-x delarna är mindre än 2 micron stannar släckmedlet länge kvar i atmosfären. Släckmedlet är eftet brandsläckningen lätt att ta bort genom att vädra lokalen ordentligt. Släcksystemet kan efter aktiveringen ersättas så att brandskyddet återigen är optimalt.

Låga kostnader Brandskydd

Stat-x släcksystem skiljer sig från andra konventionella släcksystem bland annat i och med att den är mycket enkelt att montera. Genom detta är det även möjligt att upptäcka branden och släcka källan.

Släcksystemet är ultra kompakt och kräver därmed mycket lite utrymme.10-års kontrollen som man måste göra på alla släckanläggningar (provtryck och omladdning) är betydligt enklare och billigare då det gäller StatX produkter. Den enkla ”plug and play” system ser till att brandskyddet snabbt är på högsta nivån.