Q-Fog

Qfog_beskr-150x150[1]

I ett flertal kommuner runtom i landet har vi på Wolles i Wittsjö AB installerat den mobila sprinklern Q1 som är utvecklad och tillverkas av Q-Fog i Nora AB. I en av kommunerna installerade vi 39 stycken. Viktigt att veta är att vi åker ut till lokalen där Q1 ska installeras, för att bedöma och planera.

Ofta installeras Q1 i ett boende med personer med någon form av funktionshinder. För dessa personer kan en ommöblering av ett rum i samband med installation av Q1 vara så pass påfrestande att boenden med psykiska problem kommer ur baland. Vi tar hänsyn till detta, och försöker alltid hitta en lösning där vi undviken ommöblering om så önskas.

Som med alla våra tjänster och produkter gäller även här att när vi på Wolles i Wittsjö AB lämnar en offert, så kommer inga tillägg eller dolda avgifter i efterhand.

Nedan finns mer information om Q1.

Q1 är en mobil sprinkler och har utvecklats för att rädda liv genom att

  • – snabbt upptäcka brand med hjälpa av elektronisk detektering
  • – snabbt slå tillbaka brand och begränsa brandspridning

Q-Fog i Nora AB använder vattendimma för att kontrollera och släcka bränder. Detta på grund av att dimman har en unik förmåga att absorbera värme samtidigt som vattenskadorna blir mycket begränsade. Detta då vattenmängden som förbrukas vid aktivering är mycket liten jämfört med traditionella sprinklersystem. Värme, syre och bränsle är tre komponenter som krävs för att en brand ska kunna fortsätta brinna. Våra produkter avlägsnar effektivt dessa tre komponenter från varandra för att kväva branden.

Revinge-och-öppet-hus-20110917-118[1]

Nedan beskrivs de fyra olika delar som denna släckningsprocess i huvudsak består av:

–  absorption av värmestrålning
–  nedkylning av gasen i området kring branden
–  nedkylning av bränsle och potentiella brandområden
–  reduktion av syrekoncentrationen

Denna teknik har fördelen att även kunna kontrollera dolda bränder eftersom att vattendimman i princip fyller hela den rumsvolym som skyddas. Detta sker med hjälp av det munstycke som finns i produkten vilket skjuter ut vatten med högt tryck och får vätskan att ombildas till mycket små vattendroppar. Dessa vattendroppar har en hög kyleffekt och letar sig in i alla utrymmen och avskärmar värmespridning.

Produktinformation

Grundutförandet av Q1, se bild, ger ett aktivt brandskydd över en rumsyta på upp till max 30 m². Q1 kan även fås med dubbla munstycken (ett externt) vilket dubblerar skyddsytan.
 Q1[1]

Dimsprinklertekniken som används fyller rummet med vattendimma vilket bekämpar branden effektivt samtidigt som vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett minimum. Q1 kräver minimalt med underhåll och behöver ingen fast installation vilket ger mycket låga installations- och driftkostnader. Aktivering sker tidigt i brandförloppet vilket snabbt förhindrar brandutvecklingen och medför att chansen att överleva ökar drastiskt för de boende. Riskerna vid en räddningsinsats kan också reduceras med hjälp av Q1 då branden hålls tillbaka under utryckningstiden och förenklar räddningsarbetet på ett radikalt sätt. Systemet kan även anslutas till olika larmsystem såsom befintliga brand och/eller trygghetslarm samt förses med en mängd andra tillvalsfunktioner.

Värme, syre och bränsle är tre komponenter som krävs för att en brand ska kunna fortsätta brinna.Våra produkter avlägsnar effektivt dessa tre komponenter från varandra för att kväva branden.

 Wolles i Wittsjö AB har i flera år installerat Q-Fog. Har ni frågor eller önskar få en offert är ni varmt välkomna att kontakta oss.