Produkter

pdt_fse_1[1]Stat-X: Detta kompakta släcksystem med aerosol säljs i närmare 100 länder och har bland annat testats av NASA och är godkänd av en lång rad instanser och myndigheter över hela världen. Stat-X är enkelt att installera, miljövänligt, ofarligt för människor och djur och lämnar ingen påverkan på mekaniska eller elektriska system. Läs mer.

 

1-1024x681[1]Eyeaid: Den i Danmark utvecklade ögonsköljaren har en unik och innovativ ögonöppnare som gör att man enkelt och säkert, med en hand, kan skölja sitt öga med steril saltlösning under minst femton minuter. Läs mer.

 

Släckare[1]Dafo Servicelämnare och återförsäljare: Wolles i Wittsjö finns med i Dafos lista och utför brandservice & underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi är även återförsäljare av Dafos produkter. Läs mer.

 

Qfog_dimma[1]Q-fog: Den mobila bostadssprinklern är utvecklad för personer som har svårighet med egenutrymning. Speciellt i t.ex. behandlingshem och äldreboende kan bostadssprinklern rädda liv, speciellt för de boende som röker och därmed utsätt för en större risk. Läs mer.